CIJENA / dan:

  • Komplet                       20,00 €
    (daska, vezovi, čizme)
  • Daska i vezovi             17,00 €
  • Čizme                            10,00 €
  • Vezovi                           10,00 €

 

CIJENA / sezona:

  • Komplet                    140,00 €
    (daska, vezovi, čizme)
Copyright © 2022 SK NINE, sva prava pridržana. made by fallenbeanz